Latest Events:

Events for 2016-2017:

Vaishak Sapthami - 08th May 2016
Pun-Prathishthapana ( GanHome , DurgaHavan, TirthPrasad )

Shravan Last Sunday - 28th Aug 2016
Shri Maha Abhishek, Jayikalyachi Mahapuja on Every Last Sunday of Sharavan, 4PM - Bajan and 7 PM Pooja

Aswini Ekadash - 1st Oct 2016
Ghatasthapan ( Navaratrotsav)

Aswini Navami - 10th Oct 2016
Shri MahaNavami Devkarya, Havan, MahaAbhishek / Pooja, 2:30PM Anna Santarpan from Bharadhvaj Gotra, ( Daivajna Bhahaman - Mudgeri )

Aswini Dashami - 11th Oct 2016
Shri MahaAbhishek/Pooja, 7 PM Panchopchar Pooja ( Daivajna Bhahaman - Thorlebag )

Karthik Poornima - 14th Nov 2016
Shri MahaAbhishek/Pooja, 7 PM Panchopchar Pooja ( Daivajna Bhahaman - Thorlebag )

Karthik Ashtami - 21st Nov 2016
Shri Kalbhairav Jayanti

Karthik Triyodashi - 27th Nov 2016
Shri MahaAbhishek/Pooja, 7 PM Panchopchar Pooja ( Daivajna Bhahaman - Asnoti)

Karthik Chaturdashi - 28th Nov 2016
Shri MahaAbhishek/Pooja, 7 PM Panchopchar Pooja ( Daivajna Bhahaman - Agli)

Marg Shirsh duadashi - 01st Dec 2016
Shri MahaAbhishek/Pooja, 7 PM Panchopchar Pooja ( Daivajna Bhahaman - Hosali)

Marg Shirsh tryodashi - 02nd Dec 2016
Shri MahaAbhishek/Pooja, 7 PM Panchopchar Pooja ( Daivajna Bhahaman - Majali)

Jatroutsav-MargaShirsh:

Chaturthi - 03rd Dec 2016
Shri MahaAbhishek/Pooja, Palkhi Utsav ( Daivajna Bhahaman - Paingini) / 10PM Natak - Majalikar Mandali

Panchami - 04th Dec 2016
Shri MahaAbhishek/Pooja, Palkhi Utsav ( Daivajna Bhahaman - Kankon) / 10PM Natak - Mudgerikar Mandali

Champa Sashti - 05th Dec 2016
Shri MahaPooja, 5PM Palkhi Van prayan, 8PM Pooja, Lilav, Anna Santarpan, Palkhi Mervanak, / 11 PM Natak - kankon Mandali

Sapthami - 06th Dec 2016
DahiKaala , Palkhi to Nadisnan Via Hosali route, Shri MahaPooja.

Astami - 07th Dec 2016
Yearly 4 PM MahaSabha, 7 PM Panchopchar Pooja.

Magutsav:

Chaturthi - 31th Jan 2017
Shri Ganesh Chaturthi Ganhome, 1 :30PM MahaPooja, 7 PM Panchopchar Pooja.

Panchami - 1st Feb 2017
Santeri Pooja, NavDurga Havan, MahaAbhishek/Pooja, 7 PM Panchopchar Pooja.

Sasthi - 2nd Feb 2017
Sasti Devkarya havan, ShatkalaMahaAbhishek/Pooja, Lilav, Anna Santarpan, 7 PM Panchopchar Pooja.

Saptami - 3rd Feb 2017
Ratha Sapthmi, 8 AM Ratha Pooja, MahaAbhishek/Pooja,Anna Santarpan, 7 PM Shri Mahalasa Ratha Mervanuk, MahaPooja.

Note:

First Sunday in every month Palkhi Pooja and Facility for Shricharni Prasadam.

Designed & Developed by Nimesh J. Chheda